Leave No One Behind

En dokumentarfilm om menneskesyn

At være menneske fører en del overvejelser med sig. Hvad vil det i grunden sige at være et menneske?

Vi bliver født som mennesker. Og med tiden får vi oparbejdet en vis form for erfaring med det at være et menneske. Det gælder for alle. Men det betyder ikke, at vi er enige om, hvad et menneske er og bør være.

Vi har hele vores liv til at spore os ind på, hvilke væsenstræk, der definerer mennesket. Hvilke potentialer har mennesket? Og hvordan lader de sig realisere?

Vores forestilling om, hvad der kendetegner mennesket er vigtigt af mange grunde. Mest af alt fordi vi lever vores liv ud fra vores forestilling om, hvad mennesket egentlig er og bør være. På den måde tillægger vi vores liv en mening. Vi spørger os selv, hvad menneskets sande natur er. Hvordan ser et rigtigt menneske ud? Hvordan bør vi behandle hinanden? Og lever jeg op til dette forbillede?

Heldigvis står vi ikke alene med disse spørgsmål. Vi hjælper hinanden med at besvare dem.

Eller rettere: Vi fører en kamp om at ovebevise hinanden om, at vores svar er de rigtige og eneste svar, der findes.

Vi prøver hele tiden at overbevise hinanden om, at vores opfattelse af, hvad et menneske er, er den rigtige. Vi gør det, når vi taler med hinanden. På de sociale medier. I litteraturen. Vi prøver at påvirke hinanden til at tænke om sig selv og andre på en bestemt måde.

Det er denne kamp denne film handler om.

Filmen er en rejse i forskellige (aktive) menneskesyn og er en undersøgelse af, hvilke menneskesyn, der præger Danmark i dag. Vi vil særligt fokusere på, hvordan menneskelighed (der kendetegner Homo Humanitatis) bliver presset af andre opfattelser af mennesket, der trives i præstationssamfundet/konkurrencestaten. Er der i det hele taget plads til at være menneske i det moderne samfund? Og hvad er konsekvensen af, at en menneskeopfattelse (som f.eks. Homo Economicus) generaliseres og får gyldighed inden for alle menneskelige felter? Er der sammenhæng mellem menneskets væsenstræk og det samfund, vi har indrettet eller er der behov for at revurdere samfundet for at kunne give plads til ‘det menneskelige’? Det er kun ganske få spørgsmål, vi meget gerne vil stille dig i filmen.

 

Da FN i 2015 vedtog de 17 Verdensmål, afgav Danmark et løfte om ikke at lade nogen i stikken. Det løfte kommer til udtryk i princippet ”Leave No One Behind”, der gælder på tværs af alle 17 Verdensmål og 169 delmål.
Med Verdensmålene skal udviklingen omfatte alle, herunder mennesker med handicap, der udgør langt den største af marginaliserede befolkningsgrupper. Den FN-vedtagne resolution, som indeholder Verdensmålene, understreger at dette skal sikres gennem at nå dem, der er ladt mest tilbage, først.
Løftet om at ingen må lades i stikken stiller krav til alle lande, der har stillet sig under Verdensmålenes faner. Det kommer med en pris og stiller krav til de samfund, der skal løfte opgaven. Det har bl.a. helt afgørende betydning om det dominerende menneskesyn i samfundet er foreneligt med princippet. Hvad tænker vi om de mennesker, der ikke skal efterlades på perronen? Hvilket menneskesyn er dominerende i det danske samfund?
Og hvilket menneskesyn og mindset er nødvendigt for at indfri løftet om ’Leave No One Behind’. Er der behov for en forandringsproces/en udvikling af menneskesynet for at kunne indfri løftet om ’Leave No One Behind’.

Dette er nogle af de spørgsmål, vi vil søge svar på i en ny dokumentarfilm (+50 min) til lancering på DR i 2022.

Menneskesyn

Vi fortolker og forsøger at forstå os selv og andre hele tiden. Hvorfor har jeg — og mit liv — værdi? Er det fordi min familie elsker mig? Fordi de har brug for mig? Eller er det, fordi jeg i kraft af mit arbejde, bidrager til samfundets økonomiske velstand? Eller har det værdi i sig selv? Af den simple årsag, at jeg — som alle andre — er et menneske?
Disse spørgsmål er helt grundlæggende for, hvordan vi omgås og behandler hinanden. Hvordan vi tænker på og om os selv. Og hvordan vi tænker på og om andre. Spørgsmålene har betydning for den politik, der bliver ført, hvordan vi indretter vores samfund, og hvordan forskellige samfundsgrupper og minoriteter bliver betragtet og dermed inkluderet eller ekskluderet. Menneskesynet er på sin vis det centrale omdrejningspunkt for vores kultur. Derfor er menneskesynet en prisme, der kan afsløre mange ting om samfundet og vores kultur, når vi ser igennem den.

Menneskesynet er aldrig statisk, men er et produkt af løbende diskussion, kamp eller forhandling Og der foregår hele tiden en kamp om, hvilket menneskesyn, vi bør være enige om. Det er en kamp om at påvirke mennesker til at tænke om sig selv og sine medmennesker på en bestemt måde. Det ser vi hver dag. Der kæmpes i avisspalterne, på tv og på de sociale medier. Kampen foregår på talerstolen i Folketingssalen og i små lukkede grupper på Facebook.
Denne film er en rejse i forskellige (aktive) menneskesyn og er en undersøgelse af, hvilket menneskesyn, der præger Danmark i 2022? Vi bliver udfordret til at tage stilling både til vores egne opfattelser og til værdier i samfundet. Det er en film, der tager temperaturen på vores menneskesyn 2022 og åbner for en refleksion over om der er behov for at revurdere vores menneskesyn, så vi sikrer, at ingen lades i stikken i 2030. Sådan som verdensmålene forpligter os til.

Målgrupper og identifikation

Det er en helt central og vigtig pointe, at indsatsen skal rettes mod den brede danske befolkning. Vi vil i den forbindelse særligt fokusere på identifikation og autenticitet i arbejdet på at nå den brede målgruppe. I daglig tale er identifikation et udtryk for vores ubevidste overtagelse af værdier, holdninger og ken­detegn fra et andet menneske. At kunne genkende sig selv i, hvad man ser, og at føle, at det man ser, handler om én selv, er altså afgørende når man skal flytte holdninger. I grove træk kan man sige, at identifikation er en grundsten i al social indlæring. Derfor er identifikation bl.a. afgørende for, at indsatsen kan føles relevant og autentisk for dem, der skal blive klogere og rykke sig. Derudover vil hvert kapitel have udvalgte sekundære målgruppe, vi vil kunne målrette distributionen til med henblik på bl.a. at bruge gruppen som løftestang til at nå ud til den brede målgruppe. F.eks: Filmens afsnit om menneskesyn i arkitekturen skal henvende sig til den brede målgruppe, men vil i sagens  natur have en særlig interesse for studerende på det kongelige akademi. Det vil derfor være fornuftigt at sprede spottet og derefter kapitlet om menneskesyn set fra arkitektens synspunkt via Det Kongelige Akademis netværk, mens afsnittet om menneskesyn set fra gerontologens synspunkt feks. vil kunne deles via Ældre Sagens netværk. ¶

Produktionsplan

Præproduktion: Forår 2021 – Sommer 2021
Produktion: Sommer 2021 – Forår 2022
Postproduktion: Sommer 2022
Lancering: Efterår 2022

Visuelt materiale

Troværdighed, identifikation og fortællekraft er centrale målsætning i forbindelse med vores valg af kommunikationsgreb, stil og stemning. Det er afgørende, at seerne kan ‘mærke’, den der taler og føler, at der bliver talt direkte til dem. Målgruppen skal føle, at der på den ene side ikke bliver talt ned til dem, men at de på den anden side ikke føler, at emnet er kompliceret og utilgængeligt og ikke vedrører dem. Det er derfor en afgørende, at filmene har styrken til at vække interesse om emnet. Herunder en række relevante visuelle referencer.

Move Copenhagen
Move Copenhagen

A Change in Fashion (2020)
Produceret af Move Copenhagen

Making The World More Colorful (2021)
Produceret af Move Copenhagen

Growing (2020)
Produceret af Move Copenhagen

Filmhold

Detaljer

Arbejdstitel: Leave No One Behind
Beskrivelse: En film om det danske menneskesyn
Længde: +50 min.
Lanceringsdato: Marts 2022
Land: Danmark
Sprog: Dansk

Produktionsselskab: Move Copenhagen
Udstyr: Maan Rental

Referencer

Kampen om mennesket
Forskellige menneskebilleder og deres grænsestrid (2018)
Red. David Budtz Pedersen, Finn Collin og Frederik Stjernfelt
Hans Reitzels Forlag

Hvad er menneskets natur? Hvordan kan mennesket med den natur forholde sig til andre mennesker? Og hvordan skal vi derfra forestille os samfundet indrettet? Bag enhver politisk kamp ligger der en forestilling om dette. Disse forestillinger er ganske mange og ganske forskellige, og de trækker på lige så forskellige videnskaber og idealer for, hvad et menneske bør være. Fælles for disse ”menneskebilleder” er, at de alle udsiger at være universelle, altså gælder for alle mennesker. Men det betyder ikke, at de deles af alle mennesker. Tværtimod. Det betyder, at de indgår i en kamp om at videregive netop deres forståelse til flest muligt.

Kampen om mennesket gennemgår otte forskellige menneskebilleder, som i dag kæmper denne kamp om forståelse: Homo economicus (det økonomiske menneske), Homo socius (det kulturbærende menneske), Homo nationalise (mennesket i det nationale fællesskab), Homo faber (det redskabsbrugende menneske), Homo sapiens (det biologiske menneske), Homo humanitatis (det universelle subjekt), Homo deus (det post-evolutionære menneske) og Homo emotionalis (det følende menneske). I bogens anden del kortlægges, hvordan de forskellige menneskebilleder bliver omsat og brugt i den offentlige debat til at kæmpe kampen om mennesket. Her er det en pointe, at alle menneskebillederne er gyldige, men i virkeligheden har hver deres grænser for, hvad de kan levere forståelse om. Bogen afsluttes med perspektiver for menneskebillederne i lyset af deres gyldighed og grænser.

 

Hvad er et menneske? (2019)
Svend Brinkmann
Gyldendal

Hvad er et menneske? handler om det alment menneskelige og om selve den menneskelige natur. Bogen danner ramme for en slags dannelsesfortælling med seks menneskebilleder. Disse menneskebilleder har haft betydning for vores selvforståelse fra bl.a. filosofien, biologien, religionen og kunsten. Hvad er et menneske? har en faglitterær tekst inde i den skønlitterær ramme. Vi kommer som læsere med på en ung mands dannelsesrejse. Det foregår i tog rundt i Europa under vejledning af den unge mands bedstemor, hvor han undervejs møder mennesker, kulturskatte og filosofi.

 

Sapiens
A Brief History of Humankind (2015)
Yuval Noah Harari
Vintage

 

Den dramatiske beretning om vores ekstraordinære historie – fra ubetydelige aber til verdens herskere. For 100.000 år siden var Jorden beboet af mindst seks menneskearter. I dag er der kun en tilbage: Os. Homo sapiens.

Hvorfor endte lige præcis vores art med at herske over kloden? Hvordan kunne vores jæger- og samlerforfædre enes om at bygge byer og skabe kongeriger? Hvorfor begyndte vi at tro på guder, nationer og menneskerettigheder? At have tillid til penge, bøger og love? Og være slaver af bureaukrati, tidsplaner og forbrugerisme? Og hvordan vil vores verden udvikle sig i det næste årtusinde?

Provokerende udfordrer SAPIENS alt det, vi troede, vi vidste om at være menneske: vores overbevisninger, vores handlinger, vores magt og vores fremtid.