KADK: Institut for Visuelt Design

Film om bachelor- og kandidatprogrammerne

 

Formål med filmen/filmene: (1) At præsentere IVD’s overordnede vision og hvilke vigtige problemstillinger i verden, IVD er optaget af. (2) At præsentere IVD’s programmer. (3) Promovere IVD med henblik på at tiltrække de bedste studerende, undervisere, praktikere, forskere samt nationale og internationale samarbejdspartnere fra forskning, erhverv og kunstnerisk praksis.

Synopsis: Vi lægger op til at producere én samlet film, der senere kan brydes op i selvstændige film for hvert program. Filmen består af tre grundlæggende sekvenser med reference til filmens tre overordnede målsætninger.

(1) IVD’s Visioner: IVD har over de seneste år øget sit fokus på at møde det omgivende samfunds udfordringer. Det er instituttets målsætning at udfordre den måde, visuel kommunikation og oplevelsesdesign tænkes. De visuelle medier er i konstant forandring og derfor må udviklingsprocesser, brugerflader og indhold følge med. Dette ansvar må instituttets studerende påtage sig. Uddannelserne sigter derfor mod at uddanne designere, som kan berige samfund, fag og brancher. Kandidaterne skal kunne kombinerede tekniske, kunstneriske og akademiske færdigheder, herunder kritisk refleksion, i helhedsløsninger, som stræber efter at sætte nye standarder. Filmen slås an af en voice-over (Institutleder Martin Sønderlev Chistensen), der netop beskriver IVD’s overordnede vision og hvilke vigtige problemstillinger i verden, IVD er optaget af. På billedsiden ses de studerende arbejde på deres projekter. I samspil med voice-over’en, tegner filmens intro et billede af en dedikeret gruppe studerende, der arbejder ud fra de visioner, institutlederen udstikker. Sekvensen afsluttes med, at vi får ansigt på voice-over’en.

(2) IVD’s programmer: IVD’s programansvarlige præsenterer kort programmerne. Hvad laver/lærer man på studiet? Hvorfor skal man søge ind (hvis man har ambitioner og kompetencer indenfor) hvad? Og hvad kan man blive bagefter (med fokus på det brede arbejdsmarked)?

(3) IVD’s studerende: I interviews med de studerende vil vi grave et enkelt eller to spadestik dybere ift. hvad man får ud af at studere på KADK’s IVD. Interviewene er personlige og skal samlet set tegne et billede af ånden og stemningen på IVD. Spørgsmålene vil kredse om passion, dedikation og interesser. Men også om personlig udvikling og hvordan bedre design kan berige verden.

[cool-timeline layout=”simple” animation=”fade-up” date-format=”d/m/Y” icons=”YES” show-posts=”20″ skin=”default” order=”ASC” story-content=”full”]